• Ford ondertekent als eerste auto importeur ketenconvenant met Inspectie Leefomgeving en Transport
  • Ford Nederland controleert dealers zelf op aanwezigheid en juistheid van het energielabel voor nieuwe personenauto’s

Ford Nederland B.V. ondertekende vandaag als eerste auto importeur een ketenconvenant met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In het convenant is afgesproken dat Ford Nederland zelf verantwoordelijkheid neemt en de Nederlandse Ford dealers zal controleren op aanwezigheid en juistheid van het energielabel voor nieuwe personenauto’s. Lees verder

Ford implementeert de wet- en regelgeving waarop het toezicht van de ILT betrekking heeft in het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit betreft de wet- en regelgeving voor energie- en bandenlabel en typegoedkeuringen voor personenauto’s. De ILT toetst met reality checks of dit toezicht ook daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd. Na Ford ondertekende ook Volvo Cars Nederland B.V. het convenant. Ford en Volvo zijn daarmee de eerste en op dit moment de enige merken die het convenant met ILT ondertekend hebben.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Ford heeft MVO hoog in het vaandel staan. Niet alleen op het gebied van een sociaal beleid naar onze medewerkers, maar ook op het gebied van duurzaam ondernemen en het zo min mogelijk belasten van het milieu. Niet voor niets is Ford uitgeroepen tot ‘Best Global Green Brand’ 2014 door Interbrand. Deze eerste plek heeft Ford te danken aan zijn vooruitstrevende ideeën over milieuvriendelijk en duurzaam produceren, een grotere transparantie over bedrijfsactiviteiten en openbaarmaking van informatie over het fabricageproces.
Ook is Ford voor de vijfde keer op rij door Ethisphere Institute uitgeroepen tot één van de meest ethische bedrijven ter wereld. Deze benoeming is het resultaat van een diepgaand onderzoek naar onze inspanning op het gebied van sociale verantwoordelijkheid, corporate governance en een duurzame bedrijfsvoering. Ford is de enige autofabrikant die in 2014 deze eervolle vermelding mocht ontvangen en één van de weinige bedrijven die de onderscheiding al vijf keer heeft verdiend.
Gerard Bolder, Managing Director van Ford Nederland B.V.: ‘Als onderdeel van een Amerikaans bedrijf heeft Ford Nederland solide processen en control protocollen. Al onze dealers moeten aan hoge standaarden voldoen die wij periodiek en steekproefsgewijs controleren. Het is voor ons dan ook een logische stap om de controle op het naleven van het gebruik van energielabels bij de nieuwe auto’s in de showroom in de door ons gecontroleerde standaarden op te nemen.’

Energielabels Personenauto’s
Voordat een voertuig geregistreerd en verkocht mag worden, is een typegoedkeuringscertificaat vereist. Dit certificaat toont aan dat het type voertuig voldoet aan nationale wetgeving en aan Europese verordeningen op het gebied van veiligheids- en milieuvoorschriften.
Op een energielabel is te zien hoeveel een nieuwe personenauto aan brandstof verbruikt in vergelijking met auto’s uit dezelfde klasse. Daarnaast bevat een energielabel ook gegevens over de zuinigheidscategorie en de uitstoot van koolstofdioxide van een bepaalde auto.

Convenanten
De ILT sluit ketenconvenanten af met organisaties zoals brancheorganisaties, keurmerkorganisaties, certificeerders, verladers, opdrachtgevers van transport en logistieke partijen. Hierin staan afspraken over de wijze waarop deze organisaties omgaan met bedrijven die onder het toezicht vallen van de inspectie.
De ILT wil met het afsluiten van (keten)convenanten organisaties stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Hierdoor kan de ILT zich meer richten op organisaties en instanties die de naleving van wet- en regelgeving onvoldoende geborgd hebben.

Delen
Aanmelden

Persberichten in uw inbox ontvangen?
Meld u direct aan!

Aanmelden
Sebastiaan van de Pol
Press & Public Affairs

Sebastiaan van de Pol
PR Manager Ford Nederland B.V.
Telefoon: +31(0)20-5044504
E-mail: prfordnl@ford.com