• VVN pleit voor gedragsverandering in verkeer om te hoge snelheden te voorkomen
  • Oorzaak te hoge snelheid vaak tijdsdruk. Echter zorgt te hard rijden niet voor tijdwinst
  • VVN organiseert in samenwerking met Ford Nederland VVN Remwegdemo om bewoners in buurten de gevolgen van snelheid in het verkeer te laten zien

Het aantal verkeersdoden op de weg neemt toe en het totale aantal verkeersongevallen verdubbelt. In 2018 waren het er 38.000, tegen 17.000 in 2014. Van de 678 verkeersdoden vorig jaar vielen er 81 op snelwegen, aldus cijfers van de SWOV. Lees verder

Door het verlagen van te hoge snelheden op snelwegen, 80km-wegen en in buurten is qua verkeersveiligheid de meeste winst te boeken. Te snel rijden heeft te maken met gedrag in het verkeer. Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN) in samenwerking met Ford Nederland door het gehele land remwegdemonstraties in buurten en bij scholen. Tijdens de demonstraties wordt aandacht gegeven aan het thema snelheid in woonwijken.

De VVN Remwegdemonstratie maakt deel uit van de ruim 900 buurtacties die jaarlijks door buurtbewoners met steun van VVN worden georganiseerd. Een te hoge snelheid in een woonwijk vormt het meest gemelde verkeersveiligheidsprobleem door buurtbewoners. Als de gemiddelde snelheid zakt van 50 naar 49 km/uur, dan zal dit naar verwachting leiden tot 5,9 procent minder doden en 4 procent minder ernstig gewonden.

Een van de oorzaken van te hoge snelheden heeft te maken met tijdsdruk. Echter is het een fabel dat te hard rijden zorgt voor tijdwinst: “De meeste verkeerslachtoffers vallen als gevolg van een te hoge snelheid en dit is een groeiend probleem. Met de buurtactie VVN Remwegdemonstraties willen wij laten zien wat snelheid doet met de remweg van een auto. Wij hopen hiermee bij te dragen aan een verandering van het rijgedrag en daarmee aan het verminderen van het aantal ongevallen”, aldus VVN directeur Evert-Jan Hulshof.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft het Participatiepunt waar bewoners meldingen van verkeersonveilige situaties kunnen maken. Om deze vervolgens op basis van advies van VVN in constructief overleg met de gemeente op te lossen. Het meest gemelde verkeersprobleem is een te hoge snelheid. VVN heeft daarom besloten om buurtbewoners behalve het Participatiepunt ook buurtacties aan te bieden. Eén van deze buurtacties is de VVN Remwegdemonstratie. Ford Nederland draagt bij aan de VVN Remwegdemonstratie.

Sebastiaan van de Pol, PR Manager van Ford Nederland: “Naast het ondersteunen van de Remwegdemo van VVN organiseren wij al jaren onze gratis rijvaardigheidstraining ‘Driving Skills for Life’ voor jonge automobilisten. Het effect van snelheid op de remweg speelt tijdens deze training een belangrijke rol. De remwegdemo en de missie van VVN om mensen zo veilig mogelijk aan het verkeer te laten deelnemen sluit naadloos aan bij onze eigen inspanningen voor een veiliger verkeer.”

Delen
Aanmelden

Persberichten in uw inbox ontvangen?
Meld u direct aan!

Aanmelden
Sebastiaan van de Pol
Press & Public Affairs

Sebastiaan van de Pol
PR Manager Ford Nederland B.V.
Telefoon: +31(0)20-5044504
E-mail: prfordnl@ford.com