• 2018 Trendrapport ‘Looking Further with Ford’ laat zien hoe maatschappelijke veranderingen consumentengedrag en attitudes beïnvloeden; verschuivingen in de richting van activisme, compassie en zelfexpressie, in tijden waarin consumenten worstelen met culturele en maatschappelijke veranderingen in de wereld
 • 54 procent van volwassenen geeft aan zich in het algemeen gestrester te voelen dan een jaar geleden; bij millennials van 18 tot 29 jaar geldt dit zelfs voor 65 procent
 • Zesde jaarlijkse rapport toont aan dat wereldwijd tweederde van de volwassenen zich overweldigd voelt door veranderingen om hen heen, maar driekwart van de volwassenen denkt daarop een positieve invloed te kunnen uitoefenen; bijna de helft verwacht van merken dat ze een standpunt innemen over sociale kwesties
 • Consumenten hebben oog voor misstanden in de wereld, de alsmaar groter wordende kloof tussen arm en rijk en emotioneel welzijn. Hoewel velen sceptisch zijn over kunstmatige intelligentie zijn er meer hoopvol over de toekomst van autonome voertuigen

Door onrust, ontreddering en andere wereldwijde veranderingen voelen mensen zich steeds meer gepolariseerd. Meer dan 60 procent van de volwassenen zegt overweldigd te worden door de dingen die om hen heen gebeuren. Ford’s jaarlijkse trendrapport onderzoekt niet alleen de problemen die de wereld verdelen, maar ook de reacties die als gevolg daarvan ontstaan. Lees verder

“We leven duidelijk in interessante tijden”, zegt Sheryl Connelly, manager Global Consumer Trends and Futuring van Ford. “De wereldwijde veranderende prioriteiten, de politieke aardverschuivingen en de aandacht voor sociale ongelijkheid hebben de status quo versoepeld. Daardoor zijn veel mensen gedesoriënteerd geraakt. Maar door alle chaos en conflicten worden mensen meer dan ooit gemotiveerd door nieuwe energie en creativiteit. Van mededogen en schuldgevoelens tot verhoogd activisme, de meeste volwassenen geloven dat hun acties de kracht hebben om positieve verandering te beïnvloeden.”

Terwijl de samenleving probeert om te gaan met de toenemende eisen van verstedelijking, ernstige bedreigingen voor het milieu en economische instabiliteit, zet Ford zijn werk voort als een vertrouwd mobiliteitsbedrijf dat slimme transportoplossingen voor iedereen ontwikkelt. Gedurende de bezorgdheid voor het wereldwijde lijden, een steeds grotere kloof tussen arm en rijk, en zorgen dat kunstmatige intelligentie meer kwaad dan goed zal doen, blijft Ford vasthouden aan het geloof dat bewegingsvrijheid de menselijke vooruitgang bevordert. Hiervoor ontwerpt het bedrijf duurzame, zinvolle technologieën om het leven van mensen beter te maken. Elk jaar onderzoekt Ford wereldwijde trends om te begrijpen hoe consumenten veranderen en hoe bedrijven moeten reageren.

De belangrijkste punten uit Ford’s zesde jaarlijkse trendrapport:

 • 39 procent van de volwassenen zegt het niet erg te vinden om persoonlijke informatie met bedrijven te delen, maar 60 procent geeft aan gefrustreerd te zijn over hoeveel van hun informatie openbaar is geworden
 • 76 procent van de volwassenen wereldwijd zegt dat ze het onprettig vinden als bedrijven te veel over hen weten
 • 52 procent van de volwassenen zegt te geloven dat kunstmatige intelligentie meer kwaad dan goed zal doen, 61 procent zegt dat ze hoopvol zijn over een toekomst van autonome voertuigen
 • 68 procent van de volwassenen zegt overweldigd te zijn door het lijden in de wereld en 51 procent zegt zich schuldig te voelen dat ze er niets aan doen om de wereld te verbeteren
 • 81 procent van de volwassenen zegt zich zorgen te maken over de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk
 • 73 procent van de volwassenen vindt dat ze beter voor hun emotionele welzijn zouden moeten zorgen en 54 procent van de volwassenen wereldwijd zegt meer stress te ervaren dan een jaar geleden, en tussen de 18-29 jarigen is dat percentage zelfs 65 procent

Wat dit betekent voor 2018 en verder
Het jaarlijkse rapport van Ford geeft een basis voor het begrijpen van de manier waarop consumenten en merken in 2018 en daarna worden beïnvloed door belangrijkste trends. Ford heeft 10 trends geidentificeerd:

 1. Op het randje van de rede Er is op allerlei niveaus een wereldwijde omwenteling gaande, van de politiek tot de populaire cultuur. Mensen reageren zeer verdeeld op deze veranderingen. Naarmate de polarisatie toeneemt, wordt het gevoel van overweldiging sterker. Consumenten snakken naar inventieve manieren om hiermee om te gaan en zich aan te passen.
 2. Activisme ontwaakt De polarisatie dwingt consumenten stelling te nemen. Conventionele kennis en verwachtingen worden aan de kant geschoven tijdens de discussies over hoe het anders moet in de toekomst.
 3. Let op de kloof Overal ter wereld is ongelijkheid een belangrijk thema. Activisten en ondernemers experimenteren met nieuwe manieren om de toegang tot goed onderwijs te verbeteren, productieve werkgelegenheid te vergroten, salarisverschillen te verkleinen en om iedereen te voorzien van betaalbare toegang tot een fundamentele levensstandaard en -infrastructuur.
 4. Het meevoelende geweten Omdat de nieuwsvoorziening dag en nacht doorgaat, zijn we ons bewuster dan ooit van de problemen waarmee consumenten in de hele wereld worden geconfronteerd. Mensen denken meer na over hun rol in de samenleving en zijn meer geëngageerd.
 5. De geest oplappen Consumenten en instellingen realiseren zich dat je geen gezond lichaam kunt hebben zonder een gezonde ziel. Geestelijke gezondheid en welzijn staan steeds meer onder de aandacht bij individuen, overheden en bedrijven.
 6. Kooptherapie Veel consumenten zijn continu op jacht naar nieuwe dingen. Er komen steeds meer services waarmee mensen tijd kunnen besparen en consumenten hebben ontdekt dat het enige wat nooit te koop was – tijd – dat nu wel is.
 7. Machteloos overgeleverd Er wordt beweerd dat ons gedrag kan worden geïnterpreteerd met behulp van big data. Dat zou consumenten in theorie kunnen helpen. Maar big data gaan mogelijk samen met big bias.. En zodra consumenten afstand doen van persoonlijke gegevens, moeten ze maar hopen dat bedrijven er verantwoordelijk mee omgaan.
 8. Technologisch omslagpunt Virtual reality, kunstmatige intelligentie en autonome technologie waren lange tijd vergezochte veronderstellingen. Inmiddels bestaan ze echter en zijn ze opgenomen in ons dagelijks leven. Overal ter wereld vragen mensen zich af wat de stormachtige opkomst van intelligente technologie gaat betekenen voor de maatschappij..
 9. Meer mogelijkheden Blijft trouwen en kinderen krijgen de gewenste basis van een gelukkig leven? Koppels met meer opties kunnen rekening houden met een langer leven en denken opnieuw na over toewijding en invulling.
 10. Grote plannen voor grote steden Verwacht wordt dat in 2050 bijna 75 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden woont. Als we optimaal willen profiteren van onze steden en ze willen behouden als prettige en gezonde plekken om te wonen, moeten we slimme plannen maken voor transport, werkgelegenheid, huisvesting, welzijnsinitiatieven en voor een infrastructuur die de groeinde bevolking aan kan.

Met een verbazingwekkende 87 procent van de consumenten die het eens is dat steden betere transportmogelijkheden nodig hebben, heeft Ford een unieke positie om zinvolle oplossingen voor consumenten te bieden. Omdat ‘connected’, duurzame en autonome technologieën onze transportmogelijkheden snel zullen veranderen, is Ford toegewijd voortuitgang te bieden waarop consumenten kunnen vertrouwen.

“In de snelle wereld van tegenwoordig hebben consumenten minder geduld voor onbelangrijke zaken en leggen ze de nadruk op wat zinvol is en wat impact heeft”, zegt Connelly. “Dat is ook terug te zien in ons werk bij Ford, en onze focus op het ontwikkelen van betrouwbare oplossingen die het leven van consumenten beter maken.”

Het complete Ford 2018 Trendrapport Looking Further:www.fordtrends.com.

Delen
Aanmelden

Persberichten in uw inbox ontvangen?
Meld u direct aan!

Aanmelden
Sebastiaan van de Pol
Press & Public Affairs

Sebastiaan van de Pol
PR Manager Ford Nederland B.V.
Telefoon: +31(0)20-5044504
E-mail: prfordnl@ford.com